Welkom bij buurtteam Hoograven/Tolsteeg

Buurtteam Hoograven / Tolsteeg is er voor iedereen die woont in de buurten Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt, Oud Hoograven, Tolsteeg en Rotsoord. Bij het buurtteam werken verschillende professionele hulpverleners. Wij zijn er voor iedereen die problemen heeft waar hij of zij zelf niet uitkomt. De medewerker van het buurtteam denkt met u mee en biedt concrete hulp. We zoeken samen met u naar een oplossing die bij u past. De hulp is erop gericht dat u zelf weer verder kunt!

Ons team

De hulpverleners in ons team hebben verschillende achtergronden en opleidingen. Samen hebben we deskundigheid in huis om u op weg te helpen en te ondersteunen in uw hulpvraag. En als wij u niet kunnen helpen dan verwijzen we u naar iemand die dat wel kan. We beschikken ook over sociaal raadslieden die advies en ondersteuning geven over juridische en fiscale zaken en hulp bieden bij bezwaarschriften of administratie.

Samen in de buurt

Hoograven/Tolsteeg is een actieve wijk waar veel georganiseerd wordt. Activiteiten zijn bijv. de happening Hoograven en diverse inlopen door de actieve bewonersclub Samen Hoograven. Daarnaast organiseren de ondernemers van Het Smaragdplein verschillende dingen voor de buurt en zijn er vele activiteiten die in het buurtcentrum Hart van Hoograven plaats vinden. We hebben als buurtteam nauw contact met huisartsen, woningstichtingen, verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg, wijkverpleging en andere zorginstanties. Maar ook met de voedselbank, sociaal makelaars, wijkagenten en de ondernemers in de buurt.


De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
22-3-2017
Op woensdag 22 maart kunt u hier kosteloos bij geholpen worden op het buurtteam Hoograven.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.

Spreekuren

Sorteergroep

Voor hulp bij de administratie of financiën hebben we een sorteergroep elke woensdag van 15:00 tot 17:00. Locatie Het Goylaan 77. Opgave is mogelijk via het algemene telefoonnummer 030-7400512.

Digitaal spreekuur

Heeft u geen computer en wilt u toch dingen regelen? Dan bent u van harte welkom bij het digitale spreekuur, ook op de woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 op ’t Goylaan. Opgave is mogelijk via het algemene telefoonnummer 030-7400512.

Spreekuren

't Goylaan

Informatie, advies en hulp bij vragen op het gebied van regels en voorzieningen.  maandag – en woensdagochtend op ’t Goylaan 77. Dit gaat op afspraak via tel. 030-7400512.

Plettenburg/ De Saffier

Speciaal voor ouderen zijn er spreekuren op locatie, elke maandag van 10:00 tot 12:00 in Woonzorgcentrum Plettenburg en op dinsdag van 10:00 tot 12:00 in Woonzorgcentrum De Saffier.

Groepen

Lotgenotengroep

Gespreksgroep voor mensen uit Hoograven. De lotgenotengroep biedt herkenning, erkenning en een luisterend oor voor iedereen die dat nodig heeft. Dit in een ontspannen waar veiligheid en vertrouwen voorop staan.


Laagdrempelig contact

Ik kom nu ongeveer een half jaar bij het buurtteam Hoograven. Reden voor deze stap was dat ik vastliep met een aantal van mijn gevoelens en emoties. Ik moest over een flinke drempel heenstappen, voordat ik om hulp vroeg. Eenmaal binnen bleek het erg laagdrempelig te zijn en was de sfeer tijdens de gesprekken ontspannen en ongedwongen. Het gevoel dat er iemand naar je luistert doet me goed. Het heeft me erg geholpen met het kijken naar bepaalde gevoelens die ik had, en nog steeds heb. Ik was erg gesloten en merk dat ik nu meer open ben geworden in het uiten van gevoelens. Ik vind het een heel fijn idee dat er in de buurt mensen voor je klaar staan die samen met jou kijken naar oplossingen.

 


Waarom buurtteams?

echtscheiding
opvoeden en opgroeien
werkloosheid
huiselijk geweld
psychische problemen
schulden
eenzaamheid
overlast
onderwijs
verslaving

Downloads

Algemene folder
Over de buurtteams: download (pdf)

Ouderen
Speciaal voor ouderen: download (pdf)

Privacy
Handzame informatie: download (pdf)

Klachten
Voor klanten van jeugd&gezin: download (pdf)
Voor klanten van sociaal: download (pdf)

Contact en openingstijden

Bezoekadres
't Goylaan 77
3525 AA Utrecht

Telefoon: 030 7400 512
E-mail:

Open inloop
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Bereikbaar telefoon en e-mail
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17.00 uur