Komt u moeilijk rond met uw inkomen en loopt u achter met de huur?
Per 1 januari is het Jeugdteam MBO op alle locaties van Mbo Utrecht werkzaam en is basishulp voor alle studenten beschikbaar.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.

Voor wie en voor wat?

Het Buurtteam MBO is er voor alle studenten van het MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en het Grafisch Lyceum Utrecht aan de Vondellaan.

De gezinswerkers van het Buurtteam MBO zijn er voor alle middelbare scholieren en hun gezinsleden in Utrecht.

De medewerkers hebben veel kennis en ervaring met de leefwereld van studenten en van de specifieke behoeften van jongeren en hun gezinnen. Bij het Buurtteam MBO kunnen zij terecht met verschillende vragen of problemen.

 

Ons team

Ons team bestaat uit achttien gezinswerkers. Alle medewerkers hebben een eigen achtergrond. Samen hebben we alle deskundigheid in huis om jongeren en gezinnen (op weg) te helpen en praktische hulp te bieden. Daarbij werken we nauw samen met de school. We ondersteunen de school bij het neerzetten van een sterke ondersteuningsstructuur.

Ook onderhouden we contacten met andere hulpverleners en instanties die betrokken zijn bij middelbaar scholieren. Denk aan jeugdverpleegkundigen en begeleiders passend onderwijs en leerplicht. We werken zowel op de scholen als bij gezinnen thuis.

Hoe kun je ons bereiken?

Jongeren kunnen het Buurtteam MBO het best bereiken via de school. Daarnaast zijn wij te bereiken via: mbo@buurtteamsutrecht.nl of telefonisch: 06 20 98 07 06 voor de locaties MBO Utrecht en
06 29 79 38 68 voor locaties Vondellaan

 

MBO teamWaarom Jeugdteam MBO?

problemen op school zoals verzuim
ruzie met docenten of ruzie met medeleerlingen
gepest worden of zelf pesten
psychische problemen
relatieproblemen
(seksuele) identiteitsontwikkeling
sociale positie op school of met leeftijdsgenoten
leven tussen twee culturen
verslavingsproblemen zoals gamen of verdovende middelen