Buurtteams Sociaal scoort goed op maatschappelijk verantwoord ondernemen

20-02-2017 | 20-02-2017

Buurtteams Sociaal scoort goed op maatschappelijk verantwoord ondernemenij Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een organisatie zijn verantwoordelijkheid om en balans te bereiken tussen mens, maatschappij en milieu. Voor Buurtteams Sociaal is dit een belangrijk onderdeel. We zetten hier niet alleen vanuit de verplichting op in, maar we nemen verantwoordelijkheid voor de mensen voor en met wie we werken. En dat wierp in 2016 zijn vruchten af.

Sinds 1 juli 2011 heeft de overheid het begrip SROI, Social Return On Investment, als contractvoorwaarden opgenomen bij inkopen en aanbestedingen. Zo ook bij Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Wij zijn verplicht om 5% van de ontvangen subsidie maatschappelijk verantwoord te besteden. In 2016 hebben wij maar liefst 7,4% besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een percentage om trots op te zijn.

 

Hoe hebben wij dit besteed?

Het totale bedrag dat aan SROI is geïnvesteerd, is op verschillende manieren besteed. Hieronder staat een opsomming hoe wij dit hebben gedaan.

 

Stageplaatsen

Ook dit jaar leiden we veel studenten op. Er zijn 55 stagiaires verdeeld over achttien teams, dat zijn gemiddeld drie stagiaires per team.

 

Nieuwe medewerkers vanuit een uitkeringssituatie

Inmiddels zijn er 23 medewerkers aangenomen vanuit een uitkeringssituatie of stagiaires die in dienst zijn gekomen na hun stageperiode.

 

Sociale werkbedrijven

We streven er naar om zo veel mogelijk diensten en producten in te kopen bij sociaal ondernemers en/of sociaal werkbedrijven. Onze bedrijfsfietsen zijn bijvoorbeeld in onderhoud bij Wij 3.0, IT-diensten hebben we deels ondergebracht bij Magis.

 

Werkervaringsplekken

In een werkervaringsplek kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich oriënteren op een baan. We boden plek met name in de secretariële ondersteuning.

 

Lokale initiatieven

De buurtteams sluiten graag aan bij lokale initiatieven in de wijk. Als er behoefte is aan een bepaalde workshop of informatiemarkt, maar iets dergelijks nog niet bestaat, kan het Buurtteam zelf een initiatief opstarten.  Zo’n initiatief heeft een bepaalde waarde in uren die er door de medewerkers voor zijn ingezet. In 2016 hebben de buurtteammedewerkers bij elkaar wel 5102 uur ingezet om aan te sluiten bij bestaande initiatieven of deze op te starten.

Vanaf 1 juli wijzigt de bereikbaarheid van de buurtteams in Overvecht. We zijn op meer én andere plekken in de wijk!
Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.