Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting

In september zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding: Ervaringsdeskundige Armoede en Sociale Uitsluiting. Hier leren zij onder andere hoe ze hun eigen ervaringen kunnen inzetten om een brug te slaan tussen mensen die in armoede leven, de samenleving in het algemeen en organisaties en professionals uit de sociale sector.

De ervaringsdeskundigen denken actief mee in de buurtteams over oplossingen voor specifieke gezinnen en huishoudens. Ook dragen ze bij aan een goede aansluiting van initiatieven op de individuele situatie en ervaringen van Utrechters die in armoede leven. Omdat zij de realiteit kennen van leven in armoede, kunnen zij de buurtteammedewerkers goed aanvullen in hun werk.

Vanaf 1 juli wijzigt de bereikbaarheid van de buurtteams in Overvecht. We zijn op meer én andere plekken in de wijk!
Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.