Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting

In september zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding: Ervaringsdeskundige Armoede en Sociale Uitsluiting. Hier leren zij onder andere hoe ze hun eigen ervaringen kunnen inzetten om een brug te slaan tussen mensen die in armoede leven, de samenleving in het algemeen en organisaties en professionals uit de sociale sector.

De ervaringsdeskundigen denken actief mee in de buurtteams over oplossingen voor specifieke gezinnen en huishoudens. Ook dragen ze bij aan een goede aansluiting van initiatieven op de individuele situatie en ervaringen van Utrechters die in armoede leven. Omdat zij de realiteit kennen van leven in armoede, kunnen zij de buurtteammedewerkers goed aanvullen in hun werk.

Komt u moeilijk rond met uw inkomen en loopt u achter met de huur?
De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.