Handen ineen tegen 'thuiszitten' in Utrecht

Landelijk willen de G4-steden en acht samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat het aantal kinderen dat niet naar school gaat, fors daalt. Ook in Utrecht is een regionale uitwerking gemaakt van het landelijke Thuiszitterspact. Er moet sneller hulp komen, leerlingenvervoer mag geen probleem meer zijn als er een school is gevonden en er komt meer aandacht voor preventie.

De oorzaak van thuiszitten is volgens de initiatiefnemers bijna altijd een combinatie van onderwijs- én jeugdhulpproblematiek. Daarmee is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de samenwerkingsverbanden en de buurtteams. Thuiszitten en geen onderwijs volgen is een serieuze ontwikkelingsbedreiging. Met deze aanpak onderschrijven diverse betrokken partijen het belang van het volgen van onderwijs.

"Thuiszitten is het slechtste wat een kind kan overkomen. Juist door preventie en samenwerking zorgen we ervoor dat kinderen een passende plaats op school hebben", aldus wethouder Kreijkamp.

Van elkaar leren en krachten bundelen
Deze aanpak geeft meer mogelijkheden om samen met kinderen, ouders en organisaties samen te werken. We zoeken elkaar actiever op. We gaan met alle partijen om tafel als er iemand thuis zit. Van daaruit onderzoeken we naar wat wenselijk is, en daarmee bereiken we dat we, indien nodig,  sámen  op een creatieve manier  zoeken  naar oplossingen. De school houdt het  buurtteam scherp op het volgen van onderwijs, en het buurtteam houdt samen met  de leerling en ouders school op de hoogte over wat er buiten school speelt. De leerling en de ouders zijn vanaf het begin altijd betrokken.

De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Buurtteams Sociaal besteedt 7,4% van de ontvangen subsidie besteed aan Social Return on Investment
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.