Programma MeeleefGezin een succes

In 2016 startte het programma MeeleefGezin in Utrecht.   
Dit programma is voor jonge kinderen (0 tot 5 jaar) van ouders met psychische (GGZ) problemen. Meeleefgezinnen delen samen met de ouders de zorg voor het kind. Op deze manier krijgt het kind de aandacht die hij nodig heeft. Die extra aandacht vormt de basis voor de verdere ontwikkeling. Het voorkomt ook dat kinderen zelf problemen krijgen.
Bij de start werden zeven meeleefgezinnen gevonden, die gekoppeld zijn aan een kind. Het bleek zo'n succes, dat er dit jaar een vervolg aan wordt gegeven! Daarom worden er weer nieuwe MeeleefGezinnen gezocht, en kunnen gezinnen die graag hulp zouden willen hebben zich ook weer aanmelden. De uitvoering is een samenwerking tussen Indigo en Lokalis met steun van Stichting MeeleefGezin.

Ook meeleefgezin worden?
Wil je ook een meeleefgezin worden? Meld je dan aan via info@meeleefgezin.nl of t.mathot@indigo.nl. U kunt ook kijken op de website van MeeleefGezin voor meer informatie over het aanmelden.

Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.