Programma MeeleefGezin een succes

In 2016 startte het programma MeeleefGezin in Utrecht.   
Dit programma is voor jonge kinderen (0 tot 5 jaar) van ouders met psychische (GGZ) problemen. Meeleefgezinnen delen samen met de ouders de zorg voor het kind. Op deze manier krijgt het kind de aandacht die hij nodig heeft. Die extra aandacht vormt de basis voor de verdere ontwikkeling. Het voorkomt ook dat kinderen zelf problemen krijgen.
Bij de start werden zeven meeleefgezinnen gevonden, die gekoppeld zijn aan een kind. Het bleek zo'n succes, dat er dit jaar een vervolg aan wordt gegeven! Daarom worden er weer nieuwe MeeleefGezinnen gezocht, en kunnen gezinnen die graag hulp zouden willen hebben zich ook weer aanmelden. De uitvoering is een samenwerking tussen Indigo en Lokalis met steun van Stichting MeeleefGezin.

Ook meeleefgezin worden?
Wil je ook een meeleefgezin worden? Meld je dan aan via info@meeleefgezin.nl of t.mathot@indigo.nl. U kunt ook kijken op de website van MeeleefGezin voor meer informatie over het aanmelden.

Vanaf 1 juli wijzigt de bereikbaarheid van de buurtteams in Overvecht. We zijn op meer én andere plekken in de wijk!
Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.