Programma MeeleefGezin een succes

In 2016 startte het programma MeeleefGezin in Utrecht.   
Dit programma is voor jonge kinderen (0 tot 5 jaar) van ouders met psychische (GGZ) problemen. Meeleefgezinnen delen samen met de ouders de zorg voor het kind. Op deze manier krijgt het kind de aandacht die hij nodig heeft. Die extra aandacht vormt de basis voor de verdere ontwikkeling. Het voorkomt ook dat kinderen zelf problemen krijgen.
Bij de start werden zeven meeleefgezinnen gevonden, die gekoppeld zijn aan een kind. Het bleek zo'n succes, dat er dit jaar een vervolg aan wordt gegeven! Daarom worden er weer nieuwe MeeleefGezinnen gezocht, en kunnen gezinnen die graag hulp zouden willen hebben zich ook weer aanmelden. De uitvoering is een samenwerking tussen Indigo en Lokalis met steun van Stichting MeeleefGezin.

Ook meeleefgezin worden?
Wil je ook een meeleefgezin worden? Meld je dan aan via info@meeleefgezin.nl of t.mathot@indigo.nl. U kunt ook kijken op de website van MeeleefGezin voor meer informatie over het aanmelden.

De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Buurtteams Sociaal besteedt 7,4% van de ontvangen subsidie besteed aan Social Return on Investment
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.