Wat een half jaar CityDeal overleg heeft opgeleverd

Er is veel wet- en regelgeving, er zijn veel organisaties die zich daarmee bezighouden, en sommige Utrechters raken dan verstrikt in een ingewikkelde situatie. Wanneer ook de buurtteammedewerkers er niet uitkomen, kan het Citydealoverleg meedenken over een oplossing.

Wat doet het Citydealoverleg?
Het Citydealoverleg komt wekelijks bijeen en bestaat uit een vaste groep mensen uit bijvoorbeeld de gemeente, en de buurtteams. Onderwerpen die bij het Citydealoverleg worden besproken gaan onder andere over: fouten van instanties, woonurgentie om hoge zorgkosten te voorkomen, de ingewikkelde afhankelijkheid tussen woonsituatie en uitkeringssituatie, en verzoeken om afwijken van de regels vanwege specifieke situaties. Per casus schuiven mensen aan die betrokken zijn bij de concrete situatie die wordt voorgelegd.

Waarom werkt het zo goed?
Het cintydealoverleg bestaat nu ruim een half jaar en biedt de gelegenheid om moeilijke vragen in ‘de systeemwereld’, met alle betrokkenen op maat op te lossen. En wat blijkt? In de meeste gevallen wordt er gezamenlijk een oplossing gevonden en gaat men tevreden de deur uit. Er zijn verschillende redenen geweest waardoor oplossingen in het Citydealoverleg gerealiseerd konden worden. Zo is kennis uit meerdere sectoren gedeeld, bleken aannames soms niet te kloppen, werden fouten snel en met terugwerkende kracht hersteld, en waren de uiteindelijke oplossingen altijd toegespitst op de specifieke situatie van de Utrechter.

Wat is het doel?
Het doel van het Citydealoverleg is betere ondersteuning bieden en ingewikkelde problemen op maat oplossen. Kostenbesparing is niet het hoofddoel, maar een bijkomend effect wanneer vastzittende situaties worden opgelost. De aanname van de Citydeal Inclusieve Stad is dan ook: Het kan beter en waarschijnlijk goedkoper! Natuurlijk zijn er ook extra kosten voortgekomen uit de oplossingen van het Citydealoverleg. Zo zijn er uitkeringen toegekend en maatwerkoplossingen geboden die kosten met zich meebrachten. Maar deze kosten zijn niets in vergelijking met de besparingen die het overleg heeft opgeleverd.

 

Vanaf 1 juli wijzigt de bereikbaarheid van de buurtteams in Overvecht. We zijn op meer én andere plekken in de wijk!
Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.