Weggeefwinkel opent haar deuren

De weggeefwinkel bevindt zich in Buurtcentrum “Weide Wereld” aan de Teunisbloemlaan 50 3452 CB in Vleuten (Vleuterweide) in schakelzaal 3.

Iedereen is hier welkom voor een kopje koffie of thee. Ontmoeten en delen zal samen gaan. Op deze wijze willen wij het sociale aspect in de wijk vergroten en een belangrijke bijdrage leveren aan het minderen van de overconsumptie door nog goed te gebruiken artikelen te hergebruiken. Iedereen is welkom om “handzame” bruikbare artikelen in te komen inleveren of mee te nemen zonder er een geldelijke bijdrage voor te krijgen of betalen, dat is nog eens Mooi4Nix!! De weggeefwinkel Mooi4Nix is iedere vrijdagmiddag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur, behalve alle reguliere schoolvakanties.

Alle informatie betreffende de voorwaarden waaraan de artikelen moeten voldoen, de huis- en spelregels, de openingstijden en andere actuele informatie, is te vinden op onze facebookpagina www.facebook.com/Mooi4Nix. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons Mooi4Nix team te komen versterken op de vrijdagmiddagen. Voor vragen en nadere informatie via email: Mooi4Nix@gmail.com

Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...