Weggeefwinkel opent haar deuren

De weggeefwinkel bevindt zich in Buurtcentrum “Weide Wereld” aan de Teunisbloemlaan 50 3452 CB in Vleuten (Vleuterweide) in schakelzaal 3.

Iedereen is hier welkom voor een kopje koffie of thee. Ontmoeten en delen zal samen gaan. Op deze wijze willen wij het sociale aspect in de wijk vergroten en een belangrijke bijdrage leveren aan het minderen van de overconsumptie door nog goed te gebruiken artikelen te hergebruiken. Iedereen is welkom om “handzame” bruikbare artikelen in te komen inleveren of mee te nemen zonder er een geldelijke bijdrage voor te krijgen of betalen, dat is nog eens Mooi4Nix!! De weggeefwinkel Mooi4Nix is iedere vrijdagmiddag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur, behalve alle reguliere schoolvakanties.

Alle informatie betreffende de voorwaarden waaraan de artikelen moeten voldoen, de huis- en spelregels, de openingstijden en andere actuele informatie, is te vinden op onze facebookpagina www.facebook.com/Mooi4Nix. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons Mooi4Nix team te komen versterken op de vrijdagmiddagen. Voor vragen en nadere informatie via email: Mooi4Nix@gmail.com

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...