Komt u moeilijk rond met uw inkomen en loopt u achter met de huur?
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.

Voor wie en voor wat?

De gezinswerkers van het Buurtteam VO&SO zijn er voor alle middelbare scholieren en hun gezin in Utrecht.

De medewerkers hebben veel kennis van de leefwereld van scholieren en van de specifieke behoeften van opgroeiende jongeren en hun gezinnen. Bij het Buurtteam VO&SO kunnen zij terecht met verschillende vragen of problemen.

Ons team

Ons team bestaat uit 22 gezinswerkers. Alle medewerkers hebben een eigen achtergrond. Samen hebben we alle deskundigheid in huis om jongeren en gezinnen (op weg) te helpen en praktische hulp te bieden.

Daarbij werken we nauw samen met de school. We ondersteunen de school bij het neerzetten van een sterke ondersteuningsstructuur. Ook onderhouden we contacten met andere hulpverleners en instanties die betrokken zijn bij middelbaar scholieren. Denk aan jeugdverpleegkundigen en begeleiders passend onderwijs en leerplicht. We werken zowel op de scholen als bij gezinnen thuis.

Hoe kun je ons bereiken?

Jongeren en ouder(s) kunnen het VO-team het best bereiken via de school of de mentor. Daarnaast zijn wij te bereiken via VO-Team@buurtteamsutrecht.nl of telefonisch: 030 – 740 05 20.


Er zijn geen bijzondere activiteiten gepland

Er zijn geen bijzondere activiteiten gepland


Waarom een VO-team?

ruzies thuis
een slechte band tussen de jongere en zijn of haar ouder(s)
problemen op school zoals verzuim
ruzie met docenten of ruzie met medeleerlingen
gepest worden of zelf pesten
opvoedingsondersteuning specifiek voor de puberleeftijd
(seksuele) identiteitsontwikkeling
sociale positie in de klas of met leeftijdsgenoten
leven tussen twee culturen
verslavingsproblemen zoals gamen of verdovende middelen