kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Organisatie

Artikel

plaatje

Interview: zorgen voor een soepele overdracht van klanten

Een dak boven je hoofd. Maar wel met de nodige hulp. Zodat je weer leert op eigen benen te staan en niet meer terugzakt in de ellende van vroeger. Dat is de inzet van Buurtteamorganisatie Sociaal en De Tussenvoorziening. Beide partners zorgen voor een soepele overdracht van klanten uit een 24 uurs instelling – of andere vorm van intensieve begeleiding - naar een eigen huis. Inclusief de nodige steun.

Drankmisbruik. Geldproblemen. Depressies. Allerlei gevaren liggen op de loer. Vooral bij mensen, die toch al niet zo stevig in hun schoenen staan. Sommigen zien door de bomen het bos niet meer. Raken nog dieper in de ellende. Of worden dakloos. De meest kwetsbaren kunnen terecht bij onder meer de Tussenvoorziening, waar ze opvang en intensieve begeleiding krijgen. Met als uiteindelijk doel: het leven weer oppakken in een eigen woning, met minder intensieve begeleiding. Maar veel klanten kwamen na een tijd weer terecht in dezelfde, vervelende situaties als vroeger. Daarom is op initiatief van Buurtteamorganisatie Sociaal een nieuwe aanpak met De Tussenvoorziening tot stand gebracht. Vanaf het moment dat klanten zich thuis gaan settelen, krijgen ze ondersteuning van een buurteammedewerker in de wijk: om terugval te voorkomen. Twee betrokken medewerkers van beide organisaties, die het initiatief vanaf het begin begeleiden, blikken terug en vooruit.

Goede voorbereiding, halve werk.
‘Het overdrachtsdocument is een deel van de oplossing. Een complete checklist, gevoed door een tien punten plan, met allerlei relevante gegevens. Om aan te tonen, dat de cliënt er klaar voor is en wat nog nodig is. Zo moet de financiële basis op orde zijn. Maar ook zaken als activering en dagbesteding. Deze heldere leidraad biedt de collega’s van het Buurtteam houvast bij de begeleiding in de wijk. Wij leveren na de overdracht nog drie maanden nazorg. Als het mis gaat, dan kan de cliënt altijd nog een beroep op ons vangnet doen.’
Lori Seraus, beleidsmedewerker Stafbureau De Tussenvoorziening

‘Vaste contactpersonen in elke wijk vormen een andere succesfactor. Bij ons zijn dat medewerkers, die affiniteit hebben met de doelgroep en de nodige kennis. Zij bespreken samen met de klant en de vaste contactpersoon van De Tussenvoorziening het overdrachtsdocument. Bovendien kijken ze met de collega’s van die organisatie tijdens de casuïstiekoverleggen hoe de samenwerking verloopt. Ze weten van de hoed en de rand, doen regelmatig verslag aan het eigen team en houden knelpunten tegen het licht. Uiteraard bied ik de nodige ondersteuning. Echt een aanrader het zo in te richten.’
Angela van der Hoeven, programmaregisseur Buurtteamorganisatie Sociaal


Duurzame uitstroom staat bovenaan

‘Klanten weten door het overdrachtsdocument waaraan ze toe zijn. Bijvoorbeeld, dat ze zelf de stap moeten zetten om weer de regie over hun leven te nemen. We houden wel een vinger aan de pols en zorgen voor de nodige ondersteuning. Door regelmatig langs te gaan bij iemand: ook als het goed lijkt te gaan. Of bij de opzet van een netwerk. Bijvoorbeeld door buren en familie erbij te betrekken: een goede manier om terugval buiten de deur te houden. Dat blijft de inzet van dit project: duurzame uitstroom.
Met dit format, inclusief het monitoren van de voortgang, is de kans op succes groter.’
Angela van der Hoeven


‘In Utrecht hebben we samen met andere organisaties de koppen bij elkaar gestoken, studies tegen het licht gehouden en in kaart gebracht hoe we tot een uniforme, succesvolle werkwijze kunnen komen. Dat is gelukt. Iedereen weet steeds beter wat er wordt verlangd, wat nodig is en welke stappen je moet zetten. Nu zijn er vaste contactpersonen, vallen cliënten niet meer tussen wal en schip en is er veel meer aandacht voor uitval. We houden samen de vinger aan de pols. En werken hard om de aanpak
voortdurend te verbeteren.’
Lori Seraus