kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Organisatie

Artikel

plaatje

Interview: Wat Telt Digitaal - ‘Klanten krijgen weer grip op hun leven’

Weten hoe het met de klant gaat, op welke leefgebieden hij vooruitgang boekt en op welke juist niet. Dat is het doel van ‘Wat Telt’. Buurtteams zetten al sinds 2016 een papieren versie van dit meetinstrument in. Sinds dit jaar is er ook een digitale variant. En die biedt grote voordelen. ‘We gebruiken het bij steeds meer klanten.’

De digitale variant van Wat Telt kwam in maart 2019 in gebruik, zo’n drie jaar na de papieren versie. ‘Het beleid van de buurtteamorganisatie is dat medewerkers één van beide varianten inzetten’, vertelt Marieke Heuvelhorst, medeverantwoordelijk voor de implementatie van Wat Telt bij de buurtteams. ‘Doorgaans gebruiken we Wat Telt in één van de eerste drie gesprekken met de klant. En daarna elke drie maanden.’

Scores aangeven
Hoe het meetinstrument werkt? ‘In principe verschillen de digitale en papieren variant niet van elkaar’, zegt Marieke. ‘In beide gevallen bepaalt de klant – met ondersteuning van de buurtteammedewerker – welke gebieden belangrijk zijn in zijn leven. Van geestelijke en lichamelijke gezondheid tot wonen, werken, sociale contacten en zingeving. Daarna geven de klant, de buurtteammedewerker en een eventuele derde een score per leefgebied. En ten slotte geeft de klant een algemene score voor de huidige fase van zijn leven.’ Dit alles creëert een snel overzicht van de situatie van een klant, aldus Marieke. ‘En bij herhaald gebruik ook van de vooruitgang. Zo wordt het makkelijker doelen te stellen en aan te scherpen. En vooral nodigt het gebruik van Wat Telt klanten uit om zélf in te schatten hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben omzich beter te voelen. Het instrument helpt hen weer grip te krijgen op hun leven.’

Sneller vergelijken
Marieke gebruikt Wat Telt zelf ook met haar klanten van Buurtteam Noordoost. ‘De meesten geven de voorkeur aan de digitale variant. Zij zijn enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid; bijvoorbeeld over de schuifbalkjes waarmee ze scores kunnen aangeven. Maar sommigen, vooral ouderen, kiezen toch liever voor papier. Bijvoorbeeld als ze niet zoveel met computers hebben. Dus het is goed dat die variant voorlopig beschikbaar blijft.’ Marieke hoopt wel dat de papieren versie steeds minder nodig wordt. ‘Hoe meer klanten Wat Telt Digitaal willen gebruiken, hoe handiger. We hoeven de scores dan niet naderhand in te voeren en kunnen ze sneller vergelijken met die van eerdere sessies.’

Enthousiast reageren
Elk kwartaal zijn er bijeenkomsten om nieuwe medewerkers te trainen in het gebruik van Wat Telt Digitaal. ‘Binnen elk cluster van de Buurtteamorganisatie hebben één of twee medewerkers deze trainingen gevolgd. Die key users hebben op hun beurt hun teams getraind, die ook enthousiast reageerden. Vrijwel iedereen in de organisatie kan nu met dit instrument werken. Ons volgende doel is dat iedereen Wat Telt ook daadwerkelijk gaat gebruiken. En dat gaat al de goede kant op. De groep gebruikers is nog klein, maar groeit gestaag – geïnspireerd door positieve ervaringen van collega’s en klanten.’

Praktijkvoorbeeld
Van overzicht naar zelfvertrouwen ‘Doel is om Wat Telt consequent in het reguliere werkproces in te zetten’, zegt Marieke. ‘Want dit instrument kan klanten echt een duwtje in de rug geven. Het helpt hen meer de regie te houden en keuzes te maken: wat eerst aan te pakken en wat later? Zo was er een dame met wie ik eerst de papieren versie gebruikte en later de digitale. Zij was erg te spreken over die digitale variant: ze vond 'm makkelijk, helder en overzichtelijk. Op basis van Wat Telt stelden we onder meer als doel dat zij weer werk zou vinden. Dat lukte.’ De vrouw was erg blij met haar nieuwe baan en Marieke zag hoe ze steeds beter in haar vel kwam te zitten. ‘Maar ze vond het ook spannend en soms lastig, bijvoorbeeld omdat ze opeens minder tijd had voor andere dingen. Toen ze daardoor zelf even twijfelde of ze wel op de goede weg zat, vulden we de “Wat Telt” in en vergeleken we haar nieuwe score met oude. Zodra ze zag hoeveel beter haar huidige scores waren, hoe ze gegroeid was als persoon, gaf haar dat weer zelfvertrouwen.’