kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Organisatie

Artikel

Succesvolle aanpak ‘vroegsignalering van schulden’ in heel Utrecht

De aanpak ‘vroegsignalering van schulden’ die vanaf juni 2016 als pilot in Kanaleneiland Zuid en Overvecht Spoorzoom startte, krijgt uitbreiding over de hele stad en met meer partijen. In de pilot bezocht het buurtteam samen met de woningcorporatie  bewoners met een huurachterstand. Het doel was om mensen in een vroeg stadium te ondersteunen bij financiële problemen, zodat schulden niet groeien en daarmee ook andere problemen voorkomen worden. De aanpak werkt en wordt daarom in de hele stad ingevoerd.

Vanaf juni 2016 tot oktober 2017 hebben de gemeente Utrecht, buurtteams en woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-ex samengewerkt in de pilot ‘vroegsignalering van schulden’. In totaal zijn er 209 adressen bezocht. Het grootste deel van de inwoners op deze adressen was eerder nog niet bij het buurtteam in beeld. De bewoners die in de pilot bereikt zijn reageerden over het algemeen positief op het huisbezoek en stonden open voor hulp. Huurachterstanden zijn opgelost en andere problemen zijn ook zichtbaar geworden. Mensen raakten bekend met het buurtteam en konden op meerdere terreinen ondersteund worden.

Fasering en partijen
Op basis van de ervaringen willen alle betrokken partijen de samenwerking uitbreiden naar andere wijken in de stad. De uitbreiding verloopt gefaseerd, te beginnen met heel Kanaleneiland in januari. Intentie is om voor het einde van 2018 de aanpak in de hele stad in te voeren.

Ondertussen wordt de aanpak in één of twee wijken verder uitgewerkt met meerdere schuldeisers. Zilveren Kruis, Eneco en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben aangegeven mee te willen doen. Vaak zijn schulden bij deze partijen nóg eerder zichtbaar -mensen met schulden betalen de huur vaak het langste door. Dit maakt vroeg signaleren nog beter mogelijk.

De aanpak vroegsignalering staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de brede aanpak van schulden en armoede, waar gemeente en partners samen aan werken.