kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Geselecteerde buurtteam: Hoograven Tolsteeg
Kies een ander buurtteam
Hoograven Tolsteeg

Onderwijs

De buurtteams willen daar helpen waar kinderen en jongeren veel tijd doorbrengen. Daarom werken de buurtteams samen met en op scholen in Utrecht.

Aan alle basisscholen en middelbare scholen voor regulier onderwijs in Utrecht zijn gezinswerkers van het buurtteam verbonden. De medewerkers die contactpersoon zijn voor het speciaal onderwijs, hebben veel ervaring met leerlingen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Advies

De gezinswerkers zijn er voor ouders en leerlingen. Ze ondersteunen ook docenten, leerkrachten, mentoren en zorgcoördinatoren op school in het vormen van een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Als een leerkracht bijvoorbeeld zorgen heeft, kan het buurtteam adviseren over hoe die zorgen met de leerling en de ouders besproken kunnen worden. Medewerkers van school kunnen het buurtteam ook vragen stellen over bijvoorbeeld opvallend gedrag in de klas.

Weer naar school

De buurtteams vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk op hun toekomst zijn voorbereid door naar school te gaan. Toch komt het voor dat leerlingen vroegtijdig school verlaten. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. School, de leerplichtambtenaar en het buurtteam werken dan samen om de leerling te helpen weer naar school te gaan.

MBO

Het Buurtteam MBO is er voor alle jongeren van MBO Utrecht en het ROC Midden Nederland met vragen over bijvoorbeeld geldproblemen, problemen met zichzelf, hun ouders of op school. Of met zorgen over huisvesting, gezondheid, verslaving, overlast, vrije tijd, werk of eenzaamheid.


Hier kun je ook terecht

  • www.jeugdengezinutrecht.nl

    Vragen over sociaal-medische zaken of de ontwikkeling van uw kind kunt u stellen aan de jeugdarts (schoolarts) en de jeugdgezondheidszorg. Met vragen over school, leerprestaties of lesstof, kunt u terecht bij de school.

  • www.utrecht.nl/leerlingenvervoer

    Leerlingenvervoer. Het buurtteam organiseert geen leerlingenvervoer. Wilt u leerlingenvervoer aanvragen dan kan dat via de gemeente.