kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Geselecteerde buurtteam: Kanaleneiland
Kies een ander buurtteam
Kanaleneiland

Huiselijk geweld

Thuis hoort een veilige plek te zijn. Als het dat niet meer is, door uw eigen gedrag of dat van anderen, is het goed om het buurtteam in te schakelen.

Wat er ook aan de hand is en welke rol u daarin ook heeft, u kunt bij het buurtteam altijd uw verhaal kwijt. Wanneer u uw eigen boosheid moeilijk onder controle houdt, of als u te maken heeft met geweld in huiselijke kring, dan kan het buurtteam meekijken naar mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling om te onderzoeken hoe het geweld kan stoppen en hoe herhaling kan worden voorkomen.

Samen Veilig

Als er sprake is van een onveilige situatie voor een kind, door bijvoorbeeld kindermishandeling, dan werken we samen met Samen Veilig. Het buurtteam helpt dan om de thuissituatie zo snel mogelijk weer veilig te krijgen, zodat families en gezinnen bij elkaar kunnen zijn als ze dat willen. Als de veiligheid van volwassenen in het geding is, dan werken we samen met Veilig Thuis en/of de politie.

Hulp zoeken

Ook als u te maken heeft met huiselijk geweld kunt u bij ons terecht. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring wordt gepleegd. Kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en (ex)partnergeweld zijn voorbeelden van huiselijk geweld. Het kan gaan om lichamelijk geweld, zoals slaan, schoppen of iemand verwonden met een voorwerp. Soms is het geweld psychisch, zoals treiteren, vernederen, bedreigen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van geweld. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is van belang om hier hulp bij te zoeken. Het buurtteam kan u helpen om de juiste stappen te zetten. 

Het kan ook zijn dat u zich niet veilig voelt vanwege misbruik of uitbuiting, dat ook buitenshuis kan plaatsvinden. Van misbruik of uitbuiting is sprake, als iemand van u profiteert, terwijl u dat niet wilt. Bijvoorbeeld wanneer u wordt gechanteerd, als u gedwongen voor iemand moet werken, of wanneer een jongere te maken heeft met loverboys. 

Als u te maken heeft met een situatie rondom misbruik of uitbuiting, dan kunt u met uw verhaal terecht bij het buurtteam. We onderzoeken samen hoe de situatie zo snel mogelijk weer veilig kan worden. Wanneer daar hulp voor nodig is van een andere organisatie, dan kunnen we die erbij betrekken om u zo goed mogelijk te helpen.

Hier kan je ook terecht

 • www.veiligthuis.nl

  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. U kunt bellen met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000 voor informatie en advies. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar. Ook kunt u terecht op de website.

 • www.politie.nl/112

  112 Als er acuut gevaar is door geweld, overlast, misbruik of uitbuiting, bel dan altijd met de politie via 112.

 • www.kindertelefoon.nl

  De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je hoeft niet met je vraag of probleem te blijven rondlopen. Je kunt De Kindertelefoon bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website. Dit kan anoniem. Je kunt hier advies vragen, of gewoon je verhaal kwijt. De Kindertelefoon is bereikbaar via hun website en via telefoonnummer 0800-0432 (gratis).

 • www.utrecht.nl/overlast melden

  Ervaart u overlast, zoals onveilige situaties, (geluids)overlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen of rommel op straat? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente Utrecht via: www.utrecht.nl/melding. De handhavers of inspecteurs gaan met uw melding aan de slag.

Vragen aan team Kanaleneiland?

Beneluxlaan 2 (bellen/mailen: ma t/m vr 9.00-17.00 uur, langsgaan: 9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur (vrijdagmiddag zijn we gesloten, wel telefonisch bereikbaar)
3527 HT Utrecht

030 7400 514

Stuur een email

Het verhaal van

image
Madelon
Lees meer