kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Geselecteerde buurtteam: Overvecht
Kies een ander buurtteam
placeholder

Meneer en mevrouw Fadaei

Overvecht

“We waren in één klap van onze schulden af en van onze zorgen”

Meneer en mevrouw Fadaei hadden recht op een uitkering. Desondanks werd hun aanvraag afgewezen. Ten einde raad kwamen ze terecht bij Buurtteam West dat ondersteunde bij de communicatie met de gemeente.

Het was een opluchting dat er iemand met ons meedacht. Dat gaf hoop en vertrouwen. Ik weet nog dat de brief kwam waarin stond dat onze aanvraag voor een uitkering was afgewezen”, zegt mevrouw Fadaei. “Ik kon wel huilen. We hadden al maanden geen inkomen.”

“Sinds de opheffing van het bedrijf dat mijn zoon en ik samen hadden, was er geen geld meer binnengekomen”, legt meneer Fadaei uit. “We hadden ons spaargeld gebruikt om de periode tot de uitkering te overbruggen, maar dat geld was inmiddels op. Om zo zuinig mogelijk te leven aten we maar één maaltijd per dag. Wat ik het ergste vond was dat we geld moesten lenen van onze kinderen. We zijn altijd zelfstandig geweest, hebben altijd onze eigen broek opgehouden. We zijn het niet gewend om hulp te vragen. Dat we nu bij onze kinderen moesten aankloppen voor geld, daar schaamde ik me voor.” Volgens de gemeente ontbraken er stukken bij de aanvraag die in december was ingediend. Na de afwijzing stapte meneer Fadaei vol goede moed naar de gemeente om een nieuwe aanvraag in te dienen. Hij wist dat hij recht had op een uitkering, dus deze keer moest het goedkomen. Maar bij de gemeente liep hij tegen dezelfde vragen aan. “Ik voelde me zo machteloos. We hadden recht op een uitkering, maar we konden de gemeente niet overtuigen. Dat had deels ook te maken met de taal. Nederlands is niet onze moedertaal. Een gewoon gesprek lukt wel, maar praten over juridische zaken is een stuk lastiger. Dat is al lastig voor autochtone Nederlanders, laat staan voor ons.”

Gelukkig begreep de gemeente dat het water het echtpaar aan de lippen stond en verwees men hen door naar Buurtteam West. Misschien dat ze hen daar konden helpen. Bij Buurtteam West vertelden ze hun verhaal aan Lucia van Waveren en sociaal raadsvrouw Erma Hendriks die meekeek naar de juridische kant van de aanvraag. Haar was al snel duidelijk dat meneer en mevrouw Fadaei inderdaad recht hadden op een uitkering, maar dat er iets misging in de communicatie. We wisten helemaal niet dat er zoiets als het buurtteam bestond”, zegt mevrouw Fadaei. “En nog wel zo vlak bij huis! Het was ontzettend fijn dat er iemand naar ons luisterde en met ons meedacht. Dat gaf veel hoop en vertrouwen.”

Met steun van het buurtteam en hulp van een advocaat die via het buurtteam werd ingeschakeld, bleek dat de eerste aanvraag die was ingediend ten onrechte was afgewezen. Samen met het echtpaar heeft het buurtteam de relevante financiële zaken verklaard en toegelicht waarna de gemeente een positieve beslissing over de tweede aanvraag heeft genomen. Ook de eerste aanvraag werd alsnog toegewezen, de uitkering kwam er dus toch. “Het was heel fijn te horen dat we die aanvraag toch goed hadden ingediend”, zegt meneer Fadaei. “Daar was ik onzeker van geworden. Wat ook fijn was: hij ging met terugwerkende kracht in! Zo konden we in één keer al onze schulden afbetalenaan onze familie.”


Mevrouw Fadaei: “We waren niet alleen in één klap van onze schulden af, maar ook van onze zorgen. Daar gingen we echt onder gebukt. We hebben talloze slapeloze nachten gehad en waren lange tijd verdrietig en bezorgd. Nu konden we eindelijk opgelucht ademhalen. Er viel echt een last van onze schouders. Het is een verademing om me niet voortdurend zorgen te maken.”