kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Geselecteerde buurtteam: Overvecht
Kies een ander buurtteam
Overvecht

Klachten & bezwaar

Onze medewerkers doen elke dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan voorkomen dat er dingen gebeuren, die u als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om onze organisaties steeds te verbeteren en te leren van wat niet goed gaat. Wanneer u niet tevreden bent, kunt u ons dat melden. Dat kan op de volgende manier.

In gesprek

Als u ontevreden bent over de hulpverlening of een klacht heeft, kunt u dit in de eerste plaats aangeven bij uw gezinswerker/buurtteammedewerker of bij zijn of haar leidinggevende. Heeft u kinderen of ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je mailen naar klachtenjeugdengezin@lokalis.nl Bent u volwassen en heeft u geen inwonende kinderen? Dan kunt u mailen naar klachten@sociaal.buurtteamsutrecht.nl. Wij gaan eerst zelf met u in gesprek, onderzoeken wat er aan de hand is en bekijken of we er samen uit kunnen komen. Is dit niet het geval en blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtenbemiddelaar of externe klachtencommissie.

Heeft u kinderen? Of ben je jonger dan 18 jaar?

Als u kinderen heeft of je bent jonger dan 18 jaar, dan bent u klant bij buurtteam Jeugd en Gezin. De buurtteams Jeugd en Gezin zijn aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN). In de folder van KJMN leest u hoe u schriftelijk een klacht kunt indienen. U kunt de klachtenregeling downloaden.

Als u het lastig vindt om een klacht in te dienen en daar graag hulp bij krijgt, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij staan los van de buurtteams en helpen u graag verder. Kijk op de website of bel naar 088-5551000

Bent u volwassen en heeft u geen inwonende kinderen?

Als u volwassen bent en geen inwonende kinderen heeft, bent u klant bij buurtteam Sociaal. U kunt uw klachten indienen bij de klachtenbemiddelaar of klachtencommissie van Buurteamorganisatie Sociaal Utrecht. U kunt de complimenten- en klachtenregeling downloaden. Wilt u hulp bij het indienen van een klacht of de klachtafhandeling? Dan kunt u voor onafhankelijke cliƫntondersteuning terecht bij U Centraal. Meer informatie hierover vindt u op: www.u-centraal.nl

Het verschil tussen een klacht en bezwaar

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe u behandeld bent. Het kan gaan over de bejegening en of u respectvol behandeld bent. Het kan ook gaan over bereikbaarheid van het buurtteam of de manier waarop u begeleiding geboden wordt.

Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. U kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij de gemeente Utrecht. Tegen besluiten kan altijd binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend.

Hier kunt u ook terecht

  • Jeugdstem

    Als u het lastig vindt om een klacht in te dienen en daar graag hulp bij krijgt, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij staan los van de buurtteams en helpen u graag verder.

  • www.utrecht.nl/bezwaar

    Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. U kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij de gemeente Utrecht via: www.utrecht.nl/bezwaar. Tegen besluiten kan altijd binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend.

  • skjeugd.nl/tuchtrecht

    Wie een gezinswerker inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een gezinswerker dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. Ben je niet tevreden over het handelen van een gezinswerker, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start een tuchtrechtelijke procedure.