kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Geselecteerde buurtteam: Spreekuur Science Park
Kies een ander buurtteam
Spreekuur Science Park

In gesprek

Als u ontevreden bent over de hulpverlening of een klacht heeft, kunt u dit in de eerste plaats aangeven bij uw gezinswerker/buurtteammedewerker of bij zijn of haar leidinggevende. Heeft u kinderen of ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je mailen naar klachtenjeugdengezin@lokalis.nl Bent u volwassen en heeft u geen inwonende kinderen? Dan kunt u mailen naar klachten@sociaal.buurtteamsutrecht.nl. Wij gaan eerst zelf met u in gesprek, onderzoeken wat er aan de hand is en bekijken of we er samen uit kunnen komen. Is dit niet het geval en blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtenbemiddelaar of externe klachtencommissie.

Heeft u kinderen? Of ben je jonger dan 18 jaar?

Als u kinderen heeft of je bent jonger dan 18 jaar, dan bent u klant bij buurtteam Jeugd en Gezin. De buurtteams Jeugd en Gezin zijn aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN). In de folder van KJMN leest u hoe u schriftelijk een klacht kunt indienen. U kunt de klachtenregeling downloaden.

Als u het lastig vindt om een klacht in te dienen en daar graag hulp bij krijgt, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij staan los van de buurtteams en helpen u graag verder. Kijk op de website of bel naar 088-5551000

Bent u volwassen en heeft u geen inwonende kinderen?

Als u volwassen bent en geen inwonende kinderen heeft, bent u klant bij buurtteam Sociaal. U kunt uw klachten indienen bij de klachtenbemiddelaar of klachtencommissie van Buurteamorganisatie Sociaal Utrecht. U kunt de complimenten- en klachtenregeling downloaden. Wilt u hulp bij het indienen van een klacht of de klachtafhandeling? Dan kunt u voor onafhankelijke cliƫntondersteuning terecht bij U Centraal. Meer informatie hierover vindt u op: www.u-centraal.nl

Het verschil tussen een klacht en bezwaar

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe u behandeld bent. Het kan gaan over de bejegening en of u respectvol behandeld bent. Het kan ook gaan over bereikbaarheid van het buurtteam of de manier waarop u begeleiding geboden wordt.

Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. U kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij de gemeente Utrecht. Tegen besluiten kan altijd binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend.