kaart_wijken_utrechtCombined ShapearrowCombined ShapesearchtriangleBT Binnenstadlogo-binnenstadLOGO_BUURTTEAM_ALGEMEEN_WITBT De MeernBT Dichters- en RivierenwijkBT Hoograven TolsteegBT Kanaleneiland NoordBT Leidsche RijnBT Lunettenlogo-mboBT NoordoostBT Pijlsweerdlogo-oostBT OvervechtBT Vleutenlogo-vosoBT WestBT ZuilenFill 38
Geselecteerde buurtteam: Spreekuur Science Park
Kies een ander buurtteam
Spreekuur Science Park

Privacy

De buurtteams vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk. De wet heeft daar diverse regels voor gesteld. Samen met de gemeente Utrecht hebben de buurtteams duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met uw gegevens. Toestemming van en afstemming met u als klant, staan centraal bij de registratie van uw persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke verhalen en voor contact met derden.

Uitgangspunten

De buurtteams hanteren de volgende uitgangspunten als het gaat om uw privacy:

• Voor het verstrekken van informatie over u aan andere instanties vragen wij uw toestemming. Alleen in uitzonderlijke situaties, als uw veiligheid of die van anderen in gevaar is, kan het buurtteam gegevens aan anderen verstrekken zonder uw toestemming. U wordt daarover zo snel mogelijk geïnformeerd. De buurtteams zijn open en transparant.
• Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor passende dienstverlening.
• U mag uw gegevens inzien of om een afschrift daarvan vragen. Uitzondering is dat dit niet ten koste mag gaan van de privacybelangen van een ander. U kunt bij uw buurtteam een verzoek indienen.
• De gegevens in uw dossier horen te kloppen. Vindt u dat de gegevens niet kloppen of niet van belang zijn, dan kunt u het buurtteam vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Bij de ondersteuning door het buurtteam behoudt u zoveel mogelijk zelf de regie. De bescherming van uw gegevens helpt daarbij. Het buurtteam praat liever met u dan over u.

Werkwijze

Om de juiste ondersteuning te bieden, registreren we gegevens in een beveiligd, digitaal systeem. Alleen de medewerkers van uw buurtteam hebben toegang tot uw dossier. Medewerkers van de gemeente en andere instanties hebben geen toegang tot uw gegevens. Alleen de bij u betrokken buurtteammedewerker of zijn/haar vervanger registreert in uw dossier.

Als het voor de dienstverlening nodig is om te overleggen met een andere instantie, vragen wij u hiervoor toestemming. Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder met gezag/voogd toestemming. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat de ouder met gezag/voogd en het kind zelf toestemming moeten geven. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Buurtteams zijn AVG-proof

  • De buurtteammedewerkers zijn op de hoogte van privacywetgeving en worden daarin blijvend getraind.
  • De buurtteams kunnen voldoen aan de rechten van burgers.
  • De buurtteam hebben afgesproken hoe zij omgaan met datalekken.
  • De buurtteams hebben een verwerkingsregister.
  • Lokalis en Buurtteamorganisatie Sociaal hebben een privacyverklaring.